Neja Tomšič – “Soffia scirocco, salpiamo”

20.06.2023 | Eventi e mostre passati

🇮🇹 (Slovensko besedilo spodaj)

La mostra “Soffia scirocco, salpiamo” (citazione dal diario di Pia Mlakar) è dedicata alla ristrutturazione della barca a vela “Galeb” da parte del duo di ballerini Pia e Pino Mlakar. La mostra inaugura il 7 luglio 2023 alle 18:00 al Centro informativo Monfort (ex Magazzino del sale), Obala 8, Portorose e intreccia la documentazione del restauro della barca che Neja Tomšič ha seguito tra il 2020 e il 2022, con installazioni e opere di video-arte che interpretano poeticamente e simbolicamente il suo significato culturale, in una storia di corpi uniti dal lavoro, dal mare e dal tempo.
In mostra, nel suggestivo arsenale, saranno esposti disegni, sculture e video che interrogano i fragili legami tra due navi: il Galeb “che era” e il Galeb “che sta per essere”. Le opere in mostra ricercano relazioni fragili, strutture, tensioni, vuoti, e il loro ritmo. In una serie di sculture che sorreggono e dirigono lo sguardo verso le parti non idonee dell’imbarcazione, l’artista persegue una coreografia di oggetti, rifiuti, polveri, che intende come attori attivi e fondamentali, di fatto come la sostanza in cui si riversa lo spirito dell’imbarcazione durante le due fasi di ristrutturazione.

Dopo l’inaugurazione, alle 21:00 al Teatro Tartini di Pirano, vi invitiamo alla performance di danza “Step Out of My Shadow PI314”, un omaggio alla vita e al lavoro di Pia e Pino Mlakar (in collaborazione con il Primorski Poletni Festival).
Sulla strada per il teatro, si può vedere il veliero Galeb di fronte al Museo del Mare “Sergej Mašera” Pirano.

Sabato 8 luglio, alle ore 10:00, vi invitiamo a tornare a Monfort per una colazione e una conferenza con l’autrice della mostra, Neja Tomšič, e i danzatori Nastja Bremec Rynia e Michal Rynia sull’esperienza di lavoro con Galeb e sulle tradizioni di Pia e Pino Mlakar.
La mostra è una coproduzione di IoDeposito e del Museo del Mare “Sergej Mašera” Pirano.

Partner: Primorski Poletni Festival
Il progetto è co-finanziato dal Ministero della Cultura sloveno e dalla Regione FVG nel progetto “Peripheral Memories.”

🇸🇮

Razstava “Piha široko, izplujeva” (gre za zapis iz ladijskega dnevnika Pie Mlakar) je posvečena prenovi jadrnice Galeb baletnega dua Pina in Pie Mlakar. Odprtje razstave bo 7. julija 2023 ob 18. uri v informacijskem centru Monfort (nekdanje skladišče soli), Obala 8, Portorož in prepleta dokumentacijo obnove jadrnice, ki jo je umetnica spremljala med leti 2020 in 2022, s poetičnimi interpretacijami njenega kulturnega in simbolnega pomena, v zgodbo o telesih, ki jih združujejo delo, morje in čas.

Razstavljena dela iščejo krhka razmerja, strukture, napetosti, praznine in ritem, ki nastajajo med vidnimi in nevidnimi udeleženci tega procesa. Avtorica v seriji skulptur, ki podpirajo in usmerjajo pogled v za plovbo neuporabne dele jadrnice zasleduje koreografijo predmetov, odpada, prahu, ki jih razume kot dejavne in enakopravne akterje, pravzaprav kot snov, v katero se duh jadrnice med dvema fazama prenove prelije. Z video delom te skulpture spremlja skozi časovno in materialno opazovanje nedoločenosti in vmesnosti večletnega procesa prenove, skozi interakcijo in ples ladjedelniških mojstrov in lesa, in na ta način išče ladjo, ki nastaja v vmesnem prostoru in času.
Po odprtju vas ob 21.uri vabimo na plesno predstavo Stopi iz moje sence PI314, hommage življenju in delu Pie in Pina Mlakar v Tartinijevo gledališče v Piranu ( Primorski poletni festival). Na poti do gledališča si lahko pred Pomorskim muzejem “Sergej Mašera” Piran ogledate jadrnico Galeb.

V soboto, 8. julija, ob 10. uri pa vas ponovno vabimo v Monfort na zajtrk in pogovor z avtorico razstave Nejo Tomšič in s plesalcema Nastjo Bremec Rynia in Michalom Rynia o izkušnji dela z Galebom ter z izročilom Pie in Pina Mlakarja.
Razstava nastaja v koprodukciji IoDeposito in Pomorskega muzeja “Sergej Mašera” Piran.

Partner: Primorski poletni festival
Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ter Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina v sklopu projekta Periferni spomini (Peripheral Memories).