Neja Tomšič – “Wide winds, we set sails”

20.06.2023 | Past events and exhibitions

🇬🇧 (Slovensko besedilo spodaj)

The exhibition ‘Wide winds, we set sail’ (a quote from Pia Mlakar’s sailing diary) is dedicated to the renovation of the sailing boat ‘Galeb’ by the ballet duo Pia and Pino Mlakar. The exhibition opens on 7 July 2023 at 6 p.m. at the Monfort Information Centre (former Salt Warehouse), Obala 8, Portorož. It interweaves the documentation of the restoration of the boat, which Neja Tomšič documented between 2020 and 2022, with installations and video works that poetically and symbolically interpret its cultural significance into a story about bodies united by work, sea and time.

On display in the scenic arsenal will be drawings, installations and videos that interrogate the fragile bonds between two ships: the Galeb ‘that was’ and the Galeb ‘that is to be’. The works on display search for fragile relationships, structures, tensions, voids, and their rhythm. In a series of sculptures that support and direct the gaze towards parts of the Galeb deemed unusable, the artist pursues a choreography of objects, waste, dust, which she understands as active and fundamental actants, in fact as the substance into which the spirit of the boat is poured during the two phases of renovation.

After the opening, at 9 p.m. at the Tartini Theatre in Piran, we invite you to the dance performance ‘Step Out of My Shadow PI 314’, a homage to the life and work of Pia and Pino Mlakar. The event is part of Primorski Poletni Festival.
On the way to the theatre, you can see the sailing ship Galeb in front of the Maritime Museum “Sergej Mašera” Piran.

On Saturday 8 July, at 10 a.m., we invite you back to Monfort for a breakfast and a lecture with the author of the exhibition, Neja Tomšič, and the dancers Nastja Bremec Rynia and Michal Rynia on the experience of working with Galeb and the traditions of Pia and Pino Mlakar.
The exhibition is a co-production of IoDeposito and the Maritime Museum “Sergej Mašera” Piran.

Partner: Primorski Poletni Festival
The project is co-funded by the Slovenian Ministry of Culture and the FVG Region in the project “Peripheral Memories.”

🇸🇮

Razstava “Piha široko, izplujeva” (gre za zapis iz ladijskega dnevnika Pie Mlakar) je posvečena prenovi jadrnice Galeb baletnega dua Pina in Pie Mlakar. Odprtje razstave bo 7. julija 2023 ob 18. uri v informacijskem centru Monfort (nekdanje skladišče soli), Obala 8, Portorož in prepleta dokumentacijo obnove jadrnice, ki jo je umetnica spremljala med leti 2020 in 2022, s poetičnimi interpretacijami njenega kulturnega in simbolnega pomena, v zgodbo o telesih, ki jih združujejo delo, morje in čas.

Razstavljena dela iščejo krhka razmerja, strukture, napetosti, praznine in ritem, ki nastajajo med vidnimi in nevidnimi udeleženci tega procesa. Avtorica v seriji skulptur, ki podpirajo in usmerjajo pogled v za plovbo neuporabne dele jadrnice zasleduje koreografijo predmetov, odpada, prahu, ki jih razume kot dejavne in enakopravne akterje, pravzaprav kot snov, v katero se duh jadrnice med dvema fazama prenove prelije. Z video delom te skulpture spremlja skozi časovno in materialno opazovanje nedoločenosti in vmesnosti večletnega procesa prenove, skozi interakcijo in ples ladjedelniških mojstrov in lesa, in na ta način išče ladjo, ki nastaja v vmesnem prostoru in času.
Po odprtju vas ob 21.uri vabimo na plesno predstavo Stopi iz moje sence PI314, hommage življenju in delu Pie in Pina Mlakar v Tartinijevo gledališče v Piranu ( Primorski poletni festival). Na poti do gledališča si lahko pred Pomorskim muzejem “Sergej Mašera” Piran ogledate jadrnico Galeb.

V soboto, 8. julija, ob 10. uri pa vas ponovno vabimo v Monfort na zajtrk in pogovor z avtorico razstave Nejo Tomšič in s plesalcema Nastjo Bremec Rynia in Michalom Rynia o izkušnji dela z Galebom ter z izročilom Pie in Pina Mlakarja.
Razstava nastaja v koprodukciji IoDeposito in Pomorskega muzeja “Sergej Mašera” Piran.

Partner: Primorski poletni festival
Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ter Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina v sklopu projekta Periferni spomini (Peripheral Memories).